K.I.D

Serien som heter K.I.D er skapt for de minste barna. Dette er produkter plukket ut av våre leketøyeksperter for å stimulere barnas utvikling. K.I.D står for Knowledge. Ideas. Develop.